น้ำพริกพรานไพร

น้ำพริกพรานไพรใช้หัวหอม กระเทียม เป็นส่วนประกอบสำคัญ สมุนไพรที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินนิยมนำมาใช้ปรุงรสในอาหารต่าง ๆ
สรรพคุณ ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อในร่างกาย

Showing all 2 results