แจ้งปัญหาร้องเรียน (Complain)

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง Wonder.FYI จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
Wonder.FYI จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
Wonder.FYI จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง Wonder.FYI ได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์

กรรมการผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด อินเวนทีฟ
88/83 หมู่บ้านดุสิตแกรนด์พาร์ค ซอย 3 ถนนเลียบคลองสอง
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail address : wonder.fyi@outlook.com

ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทั้งนี้เราจะดำเนินการติดต่อกลับโดยด่วนที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

โทรศัพท์ (ต้องการ)

ชื่อเว็บสวยๆ ที่ลูกค้าต้องการ (ต้องการ)

ข้อความของคุณ

กรอกตัวอักษรที่เห็นแล้ว คลิ๊ก "ส่ง" *
captcha

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก
หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 02 528 7600 สายด่วน 1570

หากคุณมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาการใช้งาน หาคำตอบได้จากวิธีดังต่อไปนี้

+ คำแนะนำการใช้งาน Wonder.FYI เบื้องต้น
Wonder.FYI เราเตรียมคำแนะนำเบื้องต้น สำหรับลูกค้าที่พบปัญหาการใช้งานและศึกษาปูพื้นฐานการใช้งานเว็บไซต์เบื้องต้น ลูกค้าสามารถศึกษาคำแนะนำการใช้งานเบื้องต้น ในรายละเอียดมีทั้งรูปภาพและวิดีโอ ประกอบคำอธิบาย ซึ่งเป็นขั้นตอนให้เข้าใจง่าย ลูกค้าสามารถมีความคิดเห็นและคำถามในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้งานได้
คำแนะนำการใช้งานทั้งหมด

+ คู่มือการใช้งาน Wonder.FYI อย่างละเอียด
สำหรับลูกค้าพบปัญหาด้านการใช้งานระบบร้านค้าออนไลน์ Wonder.FYI ทั้งการตกแต่งร้านค้าออนไลน์และตั้งค่าร้านออนไลน์ คุณสามารถศึกษาจากคู่มือการใช้งาน Wonder.FYI ในรายละเอียดมีทั้งรูปภาพและวิดีโอ ประกอบคำอธิบาย ซึ่งเป็นขั้นตอนระดับสูงขึ้นให้ลูกค้าเข้าใจรายละเอียดง่ายขึ้น ลูกค้าสามารถมีความคิดเห็นและคำถามในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้งานได้
คู่มือการใช้งานทั้งหมด

+ บทความ
Wonder.FYI เราเตรียมบทความ สำหรับลูกค้าที่พบปัญหาการใช้งานและศึกษาต่อยอดจากพื้นฐานการใช้งานเว็บไซต์ ในรายละเอียดมีทั้งรูปภาพและวิดีโอ ประกอบคำอธิบาย ซึ่งเป็นขั้นตอนให้เข้าใจง่าย ลูกค้าสามารถมีความคิดเห็นและคำถามในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้งานได้
บทความทั้งหมด

+ Support Request
สำหรับลูกค้า Wonder.FYI สามารถสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานผ่านระบบ Support Request ซึ่งจะเป็นระบบติดตามการแก้ปัญหาให้ลูกค้า การแจ้งปัญหาผ่านระบบ Support Request จะได้รับการแก้ไขปัญหาและบันทึกข้อมูลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป
สอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งาน

+ ติดต่อเรา
คำถาม ข้อสงสัยหรือปัญหาทั้งหมด สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย เพื่อความสะดวกของคุณ ทั้งโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อผ่านหน้าเว็บ Wonder.FYI
วิธีการติดต่อเรา