About us

วิถีชีวิตของชาวล้านนาโบราณล้วนพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ อาหารการกินก็แสนเรียบง่าย ใช้พืชผักสมุนไพรในท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบ "น้ำพริก" เป็นเมนูยอดนิยม เพราะทำได้ง่ายและเก็บไว้ได้นาน ชาย หญิง เมื่อแต่งงานกันแล้ว แม่หญิง อยู่บ้านประกอบอาหาร ดูแลครอบครัว พ่อชาย ออกล่าสัตว์ และเก็บของป่า เป็น "พรานไพร" และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็น "Wonderfood(Wonder.FYI)" ในปัจจุบัน

Awards

Messenger icon
Send message via your Messenger App